Project omschrijving

Voor Restaurant De Worsteltent op Texel heeft Michael een nieuw logo ontworpen en daarna bijpassende uitingen vormgegeven zoals advertenties, de menukaart en internetsite.

PS: die naam, De Worsteltent, waar komt die toch vandaan?!
Volgens de overlevering woonden er in het begin van de 20e eeuw twee broers die nou niet bepaald goed met elkaar overweg konden. Ook schijnt het dat jaloezie een drijfveer was voor de voortdurende ruzies, want de broers dongen beiden naar de hand van de bevallige dienstmeid. Zodoende ging de voor Texel unieke boerderij in de volksmond al gauw De Worsteltent heten. En hoewel al ruim 50 jaar restaurant, is deze naam onlosmakelijk verbonden aan het pand.